GALERIJA
(Gallery)


BLACK BOOTS

WT 18.03.1986., JR Sp 70044 Rw
Otac (Father):
AS
Majka (Mother):
BESSY VOM HEGENSTRAUCH
Ocene:
21xCAC,8xCACIB,4xRCACIB


Rodovnik
(
Pedigree)


FRENKY MALI MEDVJED

WT 01.02.1993.,JR Sp710838 Rw
Otac (Father):
DOC VON DER TEUFELSBRUCKE
Majka (Mother):
XOLLA VAM ZIMERPLATZ
Ocene:
3xCACIB, CH.D.,22xCAC V1, 17xBOB 2xBIS V7 V2 ADRK


Rodovnik
(
Pedigree)


KIM VOM HAUS LOHNERT

WT 05.06.96., ADRK 93365
Otac (Father):
HAKIM VOM BRUNNENWEIBLE
Majka (Mother):
BETTY VOM HAUS LOHNERT
Ocene:
1 x PRM, IPO-1, 8 x CAC, 3 x RCACIB, 1 x CACIB, BOB, BOG, RBIS, SHYU, HD-0


Rodovnik
(
Pedigree)


HASKO VOM DER WALDACHUELLE

WT.27.08.98.,ADRK 100352
Otac (Father):
BRUTUS VOM DER WALDACHQUELLE
Majka (Mother):
ULA VOM DER WALDACHQUELLE
Ocena(Marks):
V
Napomena: pas je sa nekupiranim repom!


Rodovnik
(
Pedigree)


MAMBO CRNA CIZMICA

WT 06.05.2003., JR 710833 Rw
Otac (
Father):
IGOR VON DER BLEICHSTRASSE
Majka (
Mother):
RITA CRNA CIZMICA
Ocena(
Marks):
V ,RCACIB,RCAC,CAC,BOB,IPO-1


Rodovnik
(
Pedigree)


FACE CRNA CIZMICA

WT 26.10.1997. ,JR Sp 701052 Rw
Otac (Father):
KIM VOM HAUS LOHNERT
Majka (Mother):
SAMAD CRNA CIZMICA
Ocena(Marks):
V, 3XCAC, CACIB, BOB, IPO-1


Rodovnik
(
Pedigree)


BAGIRA VON PETRA BURG

WT 01.05.2001.,JR Sp 707235 Rw
Otac (Father):
AKINO VON DER LAUTERBRUCKE
Majka (Mother):
XIRA VON DER BLEICHSTRASSE
Ocena(Marks):
V, RCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


 

KARLOS-GARA CRNA CIZMICA

WT 25.11.2004., JR Sp 713735  Rw

Otac(Father):

OSKAR CRNI LAV

Majka(Mother):

MO CRNA CIZMICA

Ocena(Marks):V1, V3, RCAC,IPO-1


Rodovnik
(
Pedigree)


 

EMILY CRNA CIZMICA

WT 2.09.2006., JR Sp 714953 Rw

Otac(Father):

IVAN CRNA CIZMICA

Majka(Mother):

MO CRNA CIZMICA


Rodovnik
(
Pedigree)


MO CRNA CIZMICA

WT 06.05.2003., JR Sp 710838 Rw

Otac(Father): Igor Von Der Bleichstrasse

Majka(Mother): Rita Crna Cizmica

Ocena(Marks):RCACIB,RCAC i 2xCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


CONNY CRNA CIZMICA

WT 29.10.2005., JR Sp 713918 Rw

Otac(Father): Mambo Crna Cizmica

Majka(Mother): Bagira Von Petra Burg

Ocena(Marks):


Rodovnik
(
Pedigree)


IRON CRNA CIZMICA

WT 12.09.2004., JR Sp 712445 Rw

Otac(Father): Xaver Vom Haus Rumpel

Majka(Mother): Bagira Von Petra Burg

Ocena(Marks):V,2xCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


IVAN CRNA CIZMICA

WT 12.09.2004., JR Sp 712443 Rw

Otac(Father): Xaver Vom Haus Rumpel

Majka(Mother): Bagira Von Petra Burg

Ocena(Marks):V, CAC,RCACIB


Rodovnik
(
Pedigree)


KARLA CRNA CIZMICA

WT 25.11.2004., JR Sp 713738 Rw

Otac(Father): Oskar Crni Lav

Majka(Mother): Mo Crna Cizmica

Ocena (Marks):V, 3XCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


ELKE CRNA CIZMICA

WT 2.09.2006., JR Sp 714955  Rw

Otac(Father): Ivan Crna Cizmica

Majka(Mother): Mo Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


EDGARD CRNA CIZMICA

WT 02.09.2006., JR Sp 714949 Rw

Otac(Father): Ivan Crna Cizmica

Majka(Mother): Mo Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


INGA CRNA CIZMICA

WT 12.09.2004., JR Sp 712446 Rw

Otac(Father): Xaver Vom Haus Rumpel

Majka(Mother): Baghira Von Petra Burg

Ocena(Marks): V, 4 x CAC, RCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


HEX CRNA CIZMICA

WT 07.06.2010., JR Sp 720164 Rw

Otac(Father): Quex Vom Kummelsee

Majka(Mother): Megy Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)

AS CRNA CIZMICA

WT 14.05.2009., JR Sp 718781 Rw

Otac(Father): Rugy Vom Bonzi Starl

Majka(Mother): Megy Crna Cizmica

Ocena(Marks): V3


Rodovnik
(
Pedigree)


AHIL CRNA CIZMICA

WT 14.05.2009., JR Sp 718780 Rw

Otac(Father): Rugy Vom Bonzi Starl

Majka(Mother): Megy Crna Cizmica

Ocena(Marks): V1 Balkan Ziger Kg


Rodovnik
(
Pedigree)


ASUS CRNA CIZMICA

WT 19.06.2010., JR Sp 720154 Rw

Otac(Father): Rugy Vom Bonzi Starl

Majka(Mother): Paris Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


PARIS CRNA CIZMICA

WT 15.05.2008., JR 717349  Rw

Otac(Father): IRomeo Vom Hause Enzian

Majka(Mother): Inga Crna Cizmica

Ocena(Marks):CAC, RCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


MEGY CRNA CIZMICA

WT 08.03.2006., JR 714362 Rw

Otac(Father): Mambo Crna Cizmica

Majka(Mother): Inga Crna Cizmica

HD frei, ED +/-

Ocena(Marks): 3 x RCAC


Rodovnik
(
Pedigree)


HELLEN CRNA CIZMICA

Otac(Father): QUEX VOM KUMMELSEE

Majka(Mother): MEGY CRNA CIZMICA


Rodovnik
(
Pedigree)


BLACKY-BELONA CRNA CIZMICA

WT 26.07.2011., JR 721456 Rw

Otac(Father): Sting House of Lazic

Majka(Mother): Megy Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


ZIZZY CRNA CIZMICA

WT 27.08.2012., JR 88638 Rw

Otac(Father): Taras od Dragicevica

Majka(Mother): Hanah Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


HANNAH CRNA CIZMICA

WT 07.06.2010., JR 72O168 Rw

Otac(Father): Quex Vom Kummelsee

Majka(Mother): Megy Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


ANY CRNA CIZMICA

WT 19.06.2010., JR 720155 Rw

Otac(Father): Rugy Vom Bonzi Star

Majka(Mother): Paris Crna Cizmica

Ocena(Marks):V1 PRM Young Winnerr


Rodovnik
(
Pedigree)


FRENKI-GARA CRNA CIZMICA

WT 25.11.2006., JR 716137  Rw

Otac(Father): Iron Crna Cizmica

Majka(Mother): Karla Crna Cizmica

Ocena(Marks):RCAC

Vlasnik(Ovner): Matic Marina


Rodovnik
(
Pedigree)


DELFY CRNA CIZMICA

WT 17.04.2013. JR 88978 Rw

Otac(Father): Indokan Earl Antonius

Majka(Mother): Hannah Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


DIDDY CRNA CIZMICA

WT 17.04.2013. JR 88977 Rw

Otac(Father): Indokan Earl Antonius

Majka(Mother): Hannah Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)

DAISY CRNA CIZMICA

WT 17.04.2013. JR 88979 Rw

Otac(Father): Indokan Earl Antonius

Majka(Mother): Hannah Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)

DIVA CRNA CIZMICA

WT 17.04.2013. JR 88980 Rw

Otac(Father): Indokan Earl Antonius

Majka(Mother): Hannah Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


JERRY-LEE CRNA CIZMICA

young and adult champion of Serbia

WT 29.04.2013. JR 88963 Rw

Otac(Father): Indokan Earl Antonius

Majka(Mother): Any Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


SANTA CRNA CIZMICA

WT 23.05.2015. JR 729206 Rw

Otac(Father): Jerry-Lee Crna Cizmica

Majka(Mother): Ena Vom TommyRott


Rodovnik
(
Pedigree)


GREIS VOM TOMMY ROTT

WT 07.04.2015. JR 728978 Rw

Otac(Father): Toti Black Allusion

Majka(Mother): Efra Vom Tommy Rott


Rodovnik
(
Pedigree)


CHERY CRNA CIZMICA

WT 11.12.2014. JR 728072 Rw

Otac(Father): Lex vom Haus  Edelstein

Majka(Mother): Diva Crna Cizmica


Rodovnik
(
Pedigree)


SINY-BUBICA CRNA CIZMICA

WT 23.05.2015. JR 729207 Rw

Otac(Father): Jerry-Lee Crna Cizmica

Majka(Mother): Ena Vom TommyRott


Rodovnik
(
Pedigree)


DEX CRNA CIZMICA

adult champion of Serbia

WT 17.04.2013. JR 88974 Rw

Otac(Father): Indokan Earl Antonius

Majka(Mother): Hannah Crna Cizmica

Vlasnik(Ovner): Milic Dejan


Rodovnik
(
Pedigree)

made by stasha 2007.

last redisain 30.09.2017.
UK Essays